tror hoppas älskar
kampanjbild för församlingsvalet 2022

Församlingsvalet 2022

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I november utser 367 församlingar sammanlagt cirka 8 000 nya förtroendevalda. Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val. Bland församlingens medlemmar väljs de personer som styr församlingens verksamhet de närmaste fyra åren. Genom valet kan du kan själv påverka framtiden i din församling.
 

Ställ upp som kandidat och rösta sådan som du är – du är betrodd, önskad och älskad

Målet är att varje församling ska få förtroendevalda i alla åldrar, i olika livssituationer, från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Vi är alla välkomna till kyrkan och välkomna att rösta.

Bekanta dig med valets temanÖppna länk i ny flik
Vad fattar församlingarnas förtroendevalda beslut om? Öppna länk i ny flik

Viktiga datum

Kandidatnomineringen avslutas 15.9.2022

Om du är intresserad av att ställa upp i valet men inte hör till kyrkan bör du bli medlem i en församling snarast möjligt. Kandidera i församlingsvalet kan en konfirmerad medlem i kyrkan, som registrerats som medlem i församlingen senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022.

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Varje medlem som fyllt 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet

Vem kan kandidera i församlingsvalet?

En konfirmerad medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen:

  • fyller 18 år senast den 20.11.2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15.9.2022
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • inte är omyndig

Uttrycket känd för sin kristna övertygelse betyder att personen engagerar sig i kyrkans gemensamma framtid. Den kristna övertygelsen tar sig olika uttryck för olika människor.

Omyndig beskriver en rättslig ställning enligt finländsk lagstiftning som innebär att personen i princip inte har rätt att själv förvalta sin egendom, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar. Med omyndig avses en person som inte har fyllt 18 år eller en person som har fyllt 18 år men förklarats omyndig.

En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. Inte heller kan en person som är anställd i en kyrklig samfällighet kandidera i någon av de församlingarna som hör till samfälligheten.

Bekanta dig med valordningen för kyrkanÖppna länk i ny flik

YouTube-video

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022