tror hoppas älskar
kampanjbild för församlingsvalet 2022

Förtroendevalda 2023-2026


Valdeltagandet i årets församlingsval var 12,6%. Tack till alla som röstade och trotsade vädret på valdagen.
Den yngsta invalda är Emma Broman, ung påverkare. Röstmagnet i valet Görel Engström. Det nya församlingsrådet består av 10 kvinnor och 2 män. 8 nya invalda och 4 valda för en andra period.


Följande kandidater valdes till församlingsrådet som ordinarie medlemmar:
Görel Engström, Mona Lindlöf, Maria Fredriksson, Emma Broman, Gerd Mattsson-Turku, Camilla Nylund, Britta Dromberg, Kerstin Perttilä, Helen Westerholm, Bo Lindfors, Marie Wallén, Kim Malms
Ersättare Kerstin Sjögård, Sten Staffans

Gemesamma kyrkofullmäktige: Mia-Leena Aitokari, Emma Broman, Britta Dromberg, Görel Engström, Johanna Granqvist, Bo Lindfors, Mona Lindlöf, Kim Malms, Gerd Mattsson-Turku, Camilla Nylund, Åke Nybondas, Thomas Rosenberg, Olof Sundberg, Lena Weckman