Förtroendevalda 2023-2026 

Församlingsrådet

Görel Engström
Mona Lindlöf
Maria Fredriksson
Emma Broman
Gerd Mattsson-Turku
Camilla Nylund
Britta Dromberg
Kerstin Perttilä
Helen Westerholm
Bo Lindfors
Marie Wallén
Kim Malms

Ersättare:
Kerstin Sjögård
Sten Staffans

Gemensamma kyrkofullmäktige 

Mia-Leena Aitokari
Emma Broman
Britta Dromberg
Görel Engström
Johanna Granqvist
Bo Lindfors
Mona Lindlöf
Kim Malms
Gerd Mattsson-Turku
Camilla Nylund
Åke Nybondas
Thomas Rosenberg
Olof Sundberg
Lena Weckman