Kandidatlistor och kandidater i församlingsvalet 2022

Församlingsrådet

Kandidatlista I: Allas vår kyrka
16 Emma Broman
17 Britta Dromberg
18 Görel Engström

Kandidatlista II: Lappträsk
19 Kerstin Sjögård
20 Kerstin Perttilä
21 Marie Wallén
22 Maria Fredriksson

Kandidatlista III: Levande församling
23 Bo Lindfors
24 Gerd Mattsson-Turku
25 Sten Staffans

Kandidatlista IV: Sarfsalö
26 Olof Sundberg

Kandidatlista V: Liljendal
27 Mona Lindlöf
28 Camilla Nylund
29 Kim Malms
30 Helen Westerholm

 

Gemensamma kyrkofullmäktige

För Gemensamma kyrkofullmäktige blir det inget val. Agricola svenska församling har 14 kandidater för 15 platser i gemensamma kyrkofullmäktige.  Valnämnden utsåg vid möte 3.10.2022 kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige utan röstning.

Gemensamma kyrkofullmäktige

Kandidatlista Allas vår kyrka
Emma Broman
Britta Dromberg
Thomas Rosenberg
Görel Engström

Kandidatlista Lappträsk
Lena Weckman
Åke Nybondas

Kandidatlista Levande församling
Bo Lindfors
Gerd Mattsson-Turku
Mia-Leena Aitokari

Kandidatlista Liljendal
Mona Lindlöf
Camilla Nylund
Kim Malms
Johanna Granqvist

Kandidatlista Sarfsalö
Olof Sundberg

Förhandsröstning ordnas 8–12 november 2022.

Den egentliga valdagen är söndag 20 november 2022.