Varför ekofasta?


Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans fastekampanj som lyfter fram omsorg om miljön. År 2022 arrangeras Ekofastan för elfte gången och genomförs som ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen, Finlands svenska Marthaförbund, Finska missionssällskapet och Domkapitlet i Borgå stift. Temat är Skogen!

Den kristna fastan

Fasta förekommer i de flesta religioner, också i den kristna tron. Kristna fastar inför stora helger som jul och påsk. Fastetraditionerna kan se olika ut i olika kyrkor och kulturer.

Fasta är att avstå för något viktigare

Under fastan eftersträvar vi sinnesförändring och fokuserar på det viktigaste. Att fasta är alltid frivilligt. Under fastan blir livet enklare. Vi äter mindre, drar ner på takten och tar tid för stillhet. Samtidigt ger vi mera tid för andliga värden och övningar. När vi lämnar bort njutningar och minskar vår konsumtion växer vår förmåga att lyssna på den inre rösten och ge tid för mötet med Kristus.

Vardag och fest ger livet dess rytm

Numera är det svårare än förr att göra skillnad på fest och vardag. Butikernas söndagsöppet och 24/7 samhället fördunklar skillnaden mellan vardag och fest. Det som tidigare ansågs ge en guldkant på tillvaron är bokstavligt talat vardagsmat idag. Då kan det vara viktigt att genom fastan betona skillnaden mellan vardag och fest.

Under fastetiden tänker vi på de behövande

Fastans tider av stillhet ger oss tid för meditation och att göra gott. Vi kan stöda dem som behöver hjälp på olika sätt. Många kyrkor ordnar insamlingar under fastan. Ett exempel på detta är Gemensamt Ansvar som ordnas i de lutherska församlingarna.

Visste du?

Den kristna fastan påminner oss om hur Jesus förberedde sig för sitt gudomliga uppdrag genom bön och fasta. Fasta anses också vara ett redskap i den andliga kampen mot det onda, både inom oss själva och i vår omgivning.

Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. (Luk. 4:1-2).

Du kan också läsa om fastan på webbtjänsten Fastetiden och askonsdagen - evl.fi
Fastekalendern hjälper dig att fokusera på eftertänksamhet och tittande inåt samt mot medmänniskorna. För varje dag finns det ett mål som du kan ställa. Fastekalenderna hittar du Fastekalender - evl.fi

Fastan inleds efter fastlagstisdagen, alltså på askonsdagen 2.3 och avslutas 16.4 vid midnatt. 

Följ Ekofasta i Facebook och #ekofasta i sociala medier.

Skogen kallar oss att glädjas. Kampanjbild för Ekofasta 2022