Församlingsrådet

Varje församling har ett eget församlingsråd som leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Kyrkoherden i församlingen är rådets ordförande. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten.

 

Medlemmar i församlingsrådet i Agricola svenska församling 2019-2022

Mia Aitokari
Britta Dromberg
Görel Engström
Joel Enqvist
Tove Heinonen
Karl-Johan Karlsson 
Maria Lill-Smeds
Karl-Magnus Lindfors, viceordförande
Mona Lindlöf
Thérèse Meriheinä
Gun Monto
Bertel Mårtenson

Stina Lindgård, kyrkoherde, ordförande