Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet. Under perioden 2019-2020 är Seppo Apajalahti, kyrkoherde i Agricola finska församling, orförande i gemensamma kyrkorådet. Under samma period är Mia Aitokari viceordförande, hennes suppleant är Nina Björkman-Nystén.

 

Medlemmar från Agricola svenska församling i gemensamma kyrkorådet:

Görel Engström
Gun Monto
Mats Lobbas
Sten Frondén
Karl-Magnus Lindfors