Gemensamt Ansvar 2022 samlar in pengar för att hjälpa barn och unga

Pandemin har prövat barn och unga i Finland och världens katastrofområden. Vill du ge de unga en ljusare framtid? Temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute i världen. 

Under de exceptionella förhållandena doldes många ungas nöd, ångest och ensamhet bakom deras masker. Nu syns problemen i form av depression, utmattning och misströstan. I kampanjen lyfts särskilt fram ungdomar i ca 15–19 års ålder. Bland dem finns ett stort antal unga som betungats av distansstudier och isolering eller upplevt ensamhet, ångest och hopplöshet. Unga som drabbats av coronakrisen behöver nu stöd och trygga vuxna i sin vardag. Gemensamt Ansvar 2022 försöker ge de unga tillbaka något av det de förlorat. Vi ska skaffa flera trygga vuxna och annat som främjar de ungas välfärd – och i synnerhet deras psykiska hälsa – såväl i Finland som ute i världen.

I utvecklingsländerna stoppade pandemin skolgången nästan helt, trots att skolgången där är av kritisk betydelse också för att barnäktenskap och barnarbete ska kunna undvikas. I krisområden kämpar människorna dessutom för att få tillräckligt med dricksvatten och näring. Inom den internationella diakonin är det Kyrkans Utlandshjälp som ser till att hjälpen når fram. Kampanjexemplet är arbetet i Syd-Sudan. Landet håller alltjämt på att återhämta sig efter inbördeskriget vars våldsamheter orsakade den största flyktingkrisen i Afrika 2016. Sammanlagt fyra miljoner människor– främst unga och kvinnor – lämnade sina hem och hälften av dem flydde till grannländerna. Den globala pandemin har förvärrat situationen för dem som redan tidigare hade det svårt, och de mest utsatta familjerna har fått det ännu värre.

Lämna inte de unga ensamma

Problemen är olika i Finland och ute i världen, men nöden är gemensam. De unga behöver vuxnas trygghet, hjälp och omsorg, och de behöver tillförsikt inför framtiden. 

Genom din donation till Gemensamt Ansvar ger du framtidshopp för barn och unga som är ensamma, mobbade eller på andra sätt mår dåligt. Insamlingen Gemensamt Ansvar, som hjälpt nödställda i över 70 år, beskyddas av republikens president Sauli Niinistö. 

Ge de unga fler trygga vuxna i vardagen 

Din donation används för att involvera fler trygga vuxna i barns och ungas liv och stärka skyddsnätet och verksamheten som stärker psykisk hälsa i Finland. I utvecklingsländerna inleds och genomförs nödhjälp i humanitära katastrofer och krisområden via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. 20 procent av din donation blir kvar i din egen församling, där den används för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd.

Jag vill ge ett bidrag
- via församlingens MobilePay, använd numret: 31687, referens 305420 
- via församlingens Donationssida på webben: gemensamtansvar.fi/agricolasv
- via bankkonto: 
     Aktia FI82 4055 0010 4148 41
     Nordea FI16 2089 1800 0067 75
     OP FI14 5000 0120 2362 28
     Refrens: 305420


Insamlingstillstånd RA/2020/639


Gemensamt Ansvar insamlingen inleds på Kyndelsmässodagen 6.2.2022 och pågår hela året.
Tack för ditt bidrag!

Bidra till min framtid, kampanjbild för Gemensamt Ansvar insamlingen 2022