Festhögmässa Agricola svenska församling

sö 3.2 kl. 13.00 - kl. 15.00

Lovisa kyrka

I festmässan installerar Biskop Björn Vikström kyrkoherde och kaplanerna och välsignar medarbetarna och förtroendevalda till sina uppgifter.
Blåsensemblen Cornicines Borgoensis, Agricolakören, Vox Humana och Barnklangen sjunger och spelar i mässan. I mässan medverkar församlingsmedlemmar i alla åldrar och lekhörnan står beredd att ta emot barnen.

Behöver du skjuts till mässan? Kontakta församlingssekreteraren tfn 0447229241 senast 30.1.2019.

Helgdag: Kynttilänpäivä / Kyndelsmässodagen
Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Lovisa kyrka
Vid installationen medverkar: biskop Björn Vikström, kontraktsprost Mats Lindgård, kyrkoherde Seppo Apajalahti, förtroendevald Karl-Magnus Lindfors och pastor Camilla Norkko
Liturg: Stina Lindgård, Robert Lemberg, biskop Björn Vikström
Predikant: Stina Lindgård
Kantor: Emanuelsson John,Stöckell Sinikka
Församlingsmästare: Bergström Jari, Viksten Maria
Notarie: Joel Enqvist
Textläsare: Ilkka Relander och Jennifer Smeds
I förbönen deltar: Anne-Maj Skräddars och Eva-Lotta Blom
Assisterande präster: Karl af Hällström, Minna Silfvergrén, Eva-Lotta Blom
Assisterar vid nattvarden: Rea Skog, Dan Krogars, Pamela Westerlund, Kim Lindström
Musikgrupp: Agricolakören, Barnklangen, Cornicines Borgoensis, Vox Humana
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst.
Frivilliga medarbetare som kyrkvärdar, kollektuppbärare och vid kaffeserveringen.

Vi dricker kyrkkaffe och äter den officiella Agricolabakelsen efter mässan i kyrkan.


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 28.4 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa tillsammans
sö 28.4 kl. 13.00

Lovisa kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa tillsammans
sö 28.4 kl. 16.00

Strömfors kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa tillsammans