Festhögmässa Agricola svenska församling

sö 3.2 kl. 13.00 - kl. 15.00

Lovisa kyrka

I festmässan installerar Biskop Björn Vikström kyrkoherde och kaplanerna och välsignar medarbetarna och förtroendevalda till sina uppgifter.
Blåsensemblen Cornicines Borgoensis, Agricolakören, Vox Humana och Barnklangen sjunger och spelar i mässan. I mässan medverkar församlingsmedlemmar i alla åldrar och lekhörnan står beredd att ta emot barnen.

Behöver du skjuts till mässan? Kontakta församlingssekreteraren tfn 0447229241 senast 30.1.2019.

Helgdag: Kynttilänpäivä / Kyndelsmässodagen
Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Lovisa kyrka
Vid installationen medverkar: biskop Björn Vikström, kontraktsprost Mats Lindgård, kyrkoherde Seppo Apajalahti, förtroendevald Karl-Magnus Lindfors och pastor Camilla Norkko
Liturg: Stina Lindgård, Robert Lemberg, biskop Björn Vikström
Predikant: Stina Lindgård
Kantor: Emanuelsson John,Stöckell Sinikka
Församlingsmästare: Bergström Jari, Viksten Maria
Notarie: Joel Enqvist
Textläsare: Ilkka Relander och Jennifer Smeds
I förbönen deltar: Anne-Maj Skräddars och Eva-Lotta Blom
Assisterande präster: Karl af Hällström, Minna Silfvergrén, Eva-Lotta Blom
Assisterar vid nattvarden: Rea Skog, Dan Krogars, Pamela Westerlund, Kim Lindström
Musikgrupp: Agricolakören, Barnklangen, Cornicines Borgoensis, Vox Humana
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst.
Frivilliga medarbetare som kyrkvärdar, kollektuppbärare och vid kaffeserveringen.

Vi dricker kyrkkaffe och äter den officiella Agricolabakelsen efter mässan i kyrkan.


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 24.2 kl. 10.00 -11.00

Sävträsk kapell

Högmässa

Högmässa med därpå följande kyrkkaffe.
sö 24.2 kl. 13.00

Pernå kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa tillsammans. Kyrkkaffe efteråt.
sö 24.2 kl. 16.00 -17.00

Strömfors kyrka

Högmässa

Högmässa med kyrkkaffe.