Ligan i Isnäs Solbacka

fr 17.5 kl. 12.00

Verksamhet på annan plats

Ligan i Isnäs Solbacka

Ligan är församlingens eftermiddags klubb som riktar sig till skolbarnen i klasserna 1-6 i både svenska och finska skolorna. Klubben är tänkt för de barn som inte vill eller kan vistas ensamma hemma efter skolan. Barnet kan också delta fast det finns en vuxen hemma på eftermiddagen.
Under eftermiddagen kan barnen göra läxor, pyssla, rita, leka, umgås med sina vänner. För att orka med allt detta serveras det ett mellanmål. Vi avslutar klubben med en andakt och utevistelse.
Klubbavgiften för vårterminen 2019 är 20€/barn. Jämna pengar tas med till ledaren den första klubb dagen.
Klubben ordnas i gemenskap med Agricola finska församlingen. Så jämna veckorna är ledaren från svenska församlingen på plats och ojämna från finska församlingen. I klubben används båda språken fritt, det är bara samlingen/andakten som hålls på det respektive modersmålet som församlingen representerar.

Ojämna veckor är Ligans klubbledare Maija.
Jämna veckor är Ligans klubbledare Jennifer


Se också

to 25.4 kl. 9.30

Lovisa förs.hem.-lilla salen

Krubban i Lovisa

Krubban i Lovisa
to 25.4 kl. 9.30

Liljendals prästgård

Krubban i Liljendal prästgård

En klubb för de vuxna som vistas hemma med barn/barnen på förmiddagen.
to 25.4 kl. 12.00

Lovisa förs.hem.-lilla salen

Ligan i Lovisa

Ligan i Lovisa