Högmässa

sö 15.9 kl. 13.00

Lovisa kyrka

Vi firar högmässa tillsammans

Helgdag: Fjortonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 112:5-9, Första läsningen: Mika 6:6-8, Andra läsningen: 1 Joh. 4:7-12, Evangelium: Luk. 10:25-37
Tema: Vår nästa
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Lovisa kyrka
Liturg: Silfvergrén Minna
Predikant: Silfvergrén Minna
Kantor: Tollander Vera
Församlingsmästare: Viksten Maria
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländska människor utomlands och för in ternationell diakoni i
finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

on 28.8 kl. 14.00 -21.00

Lovisa förs.hem. stora salen

Fontana Media på besök

Bokförsäljning, kaffeservering, Sofia Torvalds samtalar med författaren Alaric Mård och Christer Åberg. Öppet för alla.
sö 1.9 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Högmässa

Vi firar högmässa tillsammans
sö 1.9 kl. 18.00 -19.00

Verksamhet på annan plats

Högmässa, Byagården

Vi firar högmässa. Kyrkkaffe efteråt.