Tillsammans

on 9.10 kl. 18.30

Lovisa förs.hem. stora salen

vila - stillhet - möte - bön- lovsång

Medverkande: Mayvor Wärn-Rancken, Birgit Grönqvist från Lovisa svenska metodistförsamling, Stina Lindgård, Camilla Wiksten-Rönnbacka från Agricola svenska församling
Frivillig kollekt


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

må 9.12 kl. 13.00

Pernå prästgården

Klubin goes senior

Klubin goes senior är en grupp för seniorer och andra kloka
må 9.12 kl. 18.00

Pernå kyrka

Runebergskörens konsert

Cornicines Borgoenses
Reidar Tollander

Teppo Salakka, Dirigent
må 9.12 kl. 18.30

Lovisa kyrka

Musikinstitutets julkonsert

Julmusik med elever och lärare