Krattningstalko på gravgårdarna i Lappträsk

ti 22.10 kl. 09.00

Lappträsks gamla begravningsplats

Agricola församlingars krattningstalko på gravgårdarna i Lappträsk
må 21 - ti 22.10.2019.
Samling vid kyrkan kl. 9.00.
Mat åt talkofolket i församlingshemmet.

Välkommen med!