Högmässa Lappträsk kyrka

sö 24.11 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa tillsammans

Helgdag: Domsöndagen, Tema: Kristus, Herre över allting, Lappträsks kyrka, Liturg: Lemberg Robert, Predikant: Lemberg Robert, Kantor: Paula Jokinen, Psalmer: 142:1-3, 8
138
209: 1,3,5
873
858, Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktsprogrammet i radio och tv, omsorgsarbetet samt utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska ar-betet. (Kyrkostyrelsen PB210,00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 2.2 kl. 10.00 -11.00

Lappträsk kyrka

Högmässa Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa
sö 2.2 kl. 13.00 -14.00

Lovisa kyrka

Familjemässa Lovisa kyrka

Familjemässa. Öppning av Gemensamt Ansvarinsamlingen. Barnklangen medverkar.
sö 2.2 kl. 18.00 -19.00

Sarvsalö kapell

Högmässa Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa