Högmässa Lovisa kyrka

sö 24.11 kl. 13.00

Lovisa kyrka

Vi firar högmässa tillsammans

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 143:1-10, Första läsningen: Dan. 7:9-10, 13-14, Andra läsningen: 2 Tess. 1:3-10, Evangelium: Matt. 25:31-46 , Alternativa predikotexter, Joh. 5: 22-29, , Matt. 13: 47-50
Tema: Kristus, Herre över allting
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Vihreä
Lovisa kyrka
Liturg: Robert Lemberg
Predikant: Robert Lemberg
Kantor: John Emanuelsson
Församlingsmästare: Jari Bergström
Psalmer: 142:1-3, 8
138
209: 1,3,5
873
858
Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktsprogrammet i radio och tv, omsorgsarbetet samt utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska ar-betet. (Kyrkostyrelsen PB210,00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Solveig Haglund


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 24.11 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Högmässa Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa tillsammans
sö 24.11 kl. 16.00

Strömfors kyrka

Högmässa Strömfors kyrka

Vi firar högmässa tillsammans