Högmässa Strömfors kyrka

sö 24.11 kl. 16.00

Strömfors kyrka

Vi firar högmässa tillsammans

Helgdag: Domsöndagen
Texter: Psaltarpsalm:Ps. 143:1-10, Första läsningen: Dan. 7:9-10, 13-14, Andra läsningen: 2 Tess. 1:3-10, Evangelium: Matt. 25:31-46 , Alternativa predikotexter, Joh. 5: 22-29, , Matt. 13: 47-50
Tema: Kristus, Herre över allting
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Strömfors kyrka
Liturg: Minna Silfvergrén
Predikant: Minna Silfvergrén
Kantor: John Emanuelsson
Församlingsmästare: Pertti Rajala
Psalmer: 142:1-3, 8
138
209: 1,3,5
873
858
Kollekt: För utvecklandet av konfirmandarbetet, andaktsprogrammet i radio och tv, omsorgsarbetet samt utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet. Kyrkans central för det svenska ar-betet. (Kyrkostyrelsen PB210,00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 24.11 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Högmässa Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa tillsammans
sö 24.11 kl. 13.00

Lovisa kyrka

Högmässa Lovisa kyrka

Vi firar högmässa tillsammans