Högmässa med konfirmation

sö 1.12 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa med konfirmation

Helgdag: 1. adventtisunnuntai / 1. söndagen i advent, Lappträsks kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Marja Turpeinen, Musikgrupp: Sånggruppen, Psalmer: 4:1-3, 53:4, 847; 1, 901, 873, 9, Kollekt: Dagens kollekt går till arbete för fred och försoning via Finska
Missionssällskapet
Vi lever i en värld med ökande spänningar och konflikter och arbetet för fred och försoning utgör en allt viktigare del av ett mångsidigt missionsarbete. Dagens kollekt används bland annat till fredsarbete i Colombia. I drygt 50 år rasade ett inbördeskrig mellan Colombias regering och gerillarörelsen FARC. År 2016 slöts ett fredsavtal mellan parterna, men freden är skör. För att bevara freden stöder kyrkan före detta gerillasoldater och deras offer, som nu ska leva tillsammans igen. Kyrkan har en viktig uppgift i att visa omgivningen att det går att förlåta och leva fredligt tillsammans. Fredsarbete och bön för fred är kyrkans fortgående uppdrag. Tack för att du är med oss i det uppdraget!


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

fr 13.12 kl. 18.30

Lovisa kyrka

Ljusfest med lucia

Ljusfest med Lovisanejdens Lucia
lö 14.12 kl. 10.00 -14.00

Lovisa förs.hem. stora salen

Julbasar

Julbasar
När? 14.12 klockan 10 - 14
vad? kom och sälj: Bakverk hantverk stickartiklar eller ställ fram ett lotteri
för vem privatpersoner, föreningar, kretsar
kontakta Om du har frågor eller vill boka bord så kontakta Dan krogars 050 4618119 (eller via facebook)
Var Församlingshemmet i Lovisa Östra Tullgatan 6
Basarens bordintäkter går till Finska Missionssällskapets arbete i Nepal

Samma dag 14.12 erbjuder Agricola svenska församling
9.30 - 11.30 knatteklubben 3 - 6 åringar
12.00 - 14.00 julpyssel för barn
Vi har kaffe och gröt servering
sö 15.12 kl. 10.00

Sävträsk kapell

Högmässa i Sävträsk kapell

Vi firar högmässa tillsammans