Högmässa med konfirmation

sö 1.12 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa med konfirmation

Helgdag: 1. adventtisunnuntai / 1. söndagen i advent, Lappträsks kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Marja Turpeinen, Musikgrupp: Sånggruppen, Psalmer: 4:1-3, 53:4, 847; 1, 901, 873, 9, Kollekt: Dagens kollekt går till arbete för fred och försoning via Finska
Missionssällskapet
Vi lever i en värld med ökande spänningar och konflikter och arbetet för fred och försoning utgör en allt viktigare del av ett mångsidigt missionsarbete. Dagens kollekt används bland annat till fredsarbete i Colombia. I drygt 50 år rasade ett inbördeskrig mellan Colombias regering och gerillarörelsen FARC. År 2016 slöts ett fredsavtal mellan parterna, men freden är skör. För att bevara freden stöder kyrkan före detta gerillasoldater och deras offer, som nu ska leva tillsammans igen. Kyrkan har en viktig uppgift i att visa omgivningen att det går att förlåta och leva fredligt tillsammans. Fredsarbete och bön för fred är kyrkans fortgående uppdrag. Tack för att du är med oss i det uppdraget!


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 26.1 kl. 10.00 -11.00

Sävträsk kapell

Högmässa Sävträsk kapell

Vi firar högmässa tillsammans.
sö 26.1 kl. 13.00 -14.00

Pernå kyrka

Högmässa Pernå kyrka

Vi firar högmässa tillsammans.
sö 26.1 kl. 16.00 -17.00

Strömfors kyrka

Högmässa Strömfors kyrka

Vi firar högmässa tillsammans.