Vi firar högmässa tillsammans med Borgå svenska domkyrkoförsamling i Borgå

on 1.1 kl. 12.15

 

Nyårsmottagning i Biskopsgården efter högmässan.

Kaplan Karl av Hällström följer med till högmässan och nyårsmottagningen.

Välkommen med.

Gott Nytt År!