Högmässa Andreaskapellet

sö 19.1 kl. 16.00 - 17.00
Andreaskapellet

Vi firar högmässa tillsammans.

Helgdag: Andra söndagen efter trettondagen, Biskop Henriks minnesdag, Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft, Andreaskapellet, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Paula Jokinen, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 175; 53:4; 567:1-4; 882; 224; 805, Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling