Högmässa Lappträsk kyrka

sö 16.2 kl. 10.00 - kl. 11.00

Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Andra söndagen före fastetiden(Sexagesima), Tema: Sådden av Guds ord, Lappträsks kyrka, Liturg: Eva-Lotta Blom, Predikant: Eva-Lotta Blom, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Marja Turpeinen, Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 19.1 kl. 10.00 -11.00

Lappträsk kyrka

Högmässa Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa tillsammans.
sö 19.1 kl. 13.00 -14.00

Lovisa kyrka

Högmässa Lovisa kyrka

Vi firar högmässa tillsammans.
sö 19.1 kl. 16.00 -17.00

Andreaskapellet

Högmässa Andreaskapellet

Vi firar högmässa tillsammans.