Högmässa Pernå kyrka

sö 23.2 kl. 13.00 - sö 23.2 kl. 14.00
Pernå kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi), Tema: Guds kärleks offerväg, Pernå kyrka, Liturg: Lemberg Robert, Predikant: Lemberg Robert, Kantor: Wiksten-Rönnbacka Camilla, Församlingsmästare: Jungner-Sundén Katarina, Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp


Arrangör

Agricola svenska forsamling