Högmässa Sävträsk kapell

sö 23.2 kl. 10.00 - 11.00
Sävträsk kapell

Vi firar högmässa.

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi), Tema: Guds kärleks offerväg, Sävträsk kapell, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Psalmer: 59; 706; 715; laudamus i häftet; 480; 274; 904; 304: 1-5, 10, Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr.


Arrangör

Agricola svenska forsamling