Högmässa Strömfors kyrka

sö 23.2 kl. 16.00 - sö 23.2 kl. 17.00
Strömfors kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi), Tema: Guds kärleks offerväg, Strömfors kyrka, Liturg: Lindgård Stina, Predikant: Lindgård Stina, Församlingsmästare: Bergström Jari, Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr,


Arrangör

Agricola svenska forsamling