Högmässa Strömfors kyrka

sö 23.2 kl. 16.00 - 17.00
Strömfors kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi), Tema: Guds kärleks offerväg, Strömfors kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Församlingsmästare: Jari Bergström, Psalmer: 59; 706; 715; laudamus i häftet; 480; 74; 904; 304: 1-5, 10, Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr,Textläsare: Ann-Lis Udd


Arrangör

Agricola svenska forsamling