Högmässa Strömfors kyrka

sö 23.2 kl. 16.00 - kl. 17.00

Strömfors kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi), Tema: Guds kärleks offerväg, Strömfors kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Församlingsmästare: Jari Bergström, Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr.


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 19.1 kl. 10.00 -11.00

Lappträsk kyrka

Högmässa Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa tillsammans.
sö 19.1 kl. 13.00 -14.00

Lovisa kyrka

Högmässa Lovisa kyrka

Vi firar högmässa tillsammans.
sö 19.1 kl. 16.00 -17.00

Andreaskapellet

Högmässa Andreaskapellet

Vi firar högmässa tillsammans.