Högmässa Lappträsk kyrka

sö 1.3 kl. 10.00 - 11.00
Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa och enskild konfirmation.

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit), Tema: Jesus segrar över frestelserna, Lappträsks kyrka, Liturg: Hällström af, Kantor: Mia Aitokari, Församlingsmästare: Marja Turpeinen, Psalmer: Inledande psalm: 175 Käre Jesus, vi är här
Syndabekännelse 707 / Tacksägelsebön 715
Lovpsalm utgår
Dagens psalm 410 Gå varsamt, min kristen
Predikopsalm 209 Som torra marken
Efter konfirmationen 890 Du vet väl om att du är värdefull
Kollektpsalm 222 Låt oss tillbe
Slutpsalm 904 Var du vår längtan, Kollekt: För verksamheten på stiftsgården Lärkkulla. Lärkkulla-stiftelsen


Arrangör

Agricola svenska forsamling