Högmässa Andreaskapellet

sö 15.3 kl. 16.00 - sö 15.3 kl. 17.00
Andreaskapellet

Vi firar högmässa.

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi), Tema: Jesus segrar över ondskans makter, Andreaskapellet, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Paula Jokinen, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 179
268
844:1-4, 7
224
87, Kollekt: För Agricola svenska församlings verksamhet genom testamentsfonden.


Arrangör

Agricola svenska forsamling