Högmässa Lappträsk kyrka

sö 15.3 kl. 10.00 - 11.00
Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi), Tema: Jesus segrar över ondskans makter, Lappträsks kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Marja Turpeinen, Psalmer: 179
268
844:1-4, 7
224
87, Kollekt: För Agricola svenska församlings verksamhet genom testamentsfonden.


Arrangör

Agricola svenska forsamling