Högmässa Pernå kyrka

sö 22.3 kl. 13.00 - sö 22.3 kl. 15.00
Pernå kyrka

Vi firar högmässa med välsignelse av hjälpledare.

Helgdag: Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Pernå kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01), Textläsare: Ilkka Relander Pernå krigsveteraners ordförande


Arrangör

Agricola svenska forsamling