Högmässa Sävträsk kapell

sö 22.3 kl. 10.00 - sö 22.3 kl. 11.00
Sävträsk kapell

Vi firar högmässa.

Helgdag: Marie bebådelsedag, Tema: Herrens tjänarinna, Sävträsk kapell, Liturg: Robert Lemberg, Predikant: Robert Lemberg, Församlingsmästare: Marco Holmberg, Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling