Skärtorsdagens strömmade gudstjänst

to 9.4 kl. 19.00
Strömfors kyrka

Strömmad gudstjänst utan deltagare.
Du kan följa med gudstjänsten på våra hemsidor.
Idag klär vi av altaret i slutet av gudstjänsten och klär det i svart.

Helgdag: Skärtorsdagen, Tema: Den heliga nattvarden, Strömfors kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Psalmer: 222; 82; 220


Arrangör

Agricola svenska forsamling