Strömmad tvåspråkig gudstjänst i Strömfors kyrka

sö 17.5 kl. 10.00
Strömfors kyrka

Helgdag: 5. söndagen efter påsk, Tema: Hjärtats samtal med Gud, Strömfors kyrka, Liturg: Silfvergrén Minna, Kantor: Laine Pirjo, Wiksten-Rönnbacka Camilla, Församlingsmästare: Rajala Pertti, Kollekt: .
För att ge unga grundskol- och yrkesutbildning, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

Helgdag: 5. söndagen efter påsk, Tema: Hjärtats samtal med Gud, Strömfors kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Pirjo Laine, Församlingsmästare: Pertti Rajala, Kollekt: .
För att ge unga grundskol- och yrkesutbildning, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)


Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809.

Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €), KOLLEKT20 (20 €) eller KOLLEKT50 (50 €) till numret 16155.
Ge en gåva till FI38 8000 1400 1611 30, märk betalningen: KOLLEKT
Gör en donation via nätbanken på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020-31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020-2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Agricolan suomalaisen seurakunnan kolehti: Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia
ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801 Akaa,
Voit tukea Hiljaisuuden Ystävien toimintaa lahjoittamalla keräystilille:
FI25 5780 3861 9029 70 (OKOYFIHH)
tai käyttämällä MobilePay:ta, jossa lahjoitusnumero on 71617.
RAHANKERÄYSLUPA:
RA/2020/426


Arrangör

Agricola svenska forsamling