Strömmad gudstjänst Pernå kyrka

sö 24.5 kl. 13.00 - 14.00
Pernå kyrka

Högmässa

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi), Tema: Väntan på den heliga Anden, Pernå kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp RA/2019/723 - för ÅLR 2019/6485

Kollekten söndagen 24.5 tillfaller Kyrkans Utlandshjälps insamling Sommarsånger.
Eftersom kollekten inte kan uppbäras på grund av undantagstillståndets restriktioner för sammankomster, är det vår önskan att man i en strömmad gudstjänst uppmanar tittarna att delta i insamlingen genom de sätt som framgår i rutan nedan.

Sommarsångerinsamlingens uppgifter Insamlare: Kyrkans Utlandshjälp Insamlingens ändamål: Att möjliggöra och stöda utbildning i Uganda Konto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04, referens: Sommarsånger
SMS: Texta GÅVA till numret 16499 (20€)
MobilePay: 75151 (Valbart belopp) Nätsida: sommarsanger.fi
Insamlingstillståndets nummer: RA/2019/723 och ÅLR 2019/6485


Arrangör

Agricola svenska forsamling