Högmässa Liljendal kyrka

sö 31.5 kl. 10.00 - sö 31.5 kl. 11.00
Liljendal kyrka

Högmässa.

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Liljendal kyrka, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling