Högmässa Strömfors kyrka

sö 31.5 kl. 16.00 - sö 31.5 kl. 17.00
Strömfors kyrka

Högmässa

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Strömfors kyrka, Kantor: Paula Jokinen, Församlingsmästare: Maria Viksten, Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling