Högmässa Strömfors kyrka

sö 31.5 kl. 16.00 - kl. 17.00

Strömfors kyrka

Högmässa

Helgdag: Pingstdagen, Tema: Den heliga Andens utgjutande, Strömfors kyrka, Kantor: Paula Jokinen, Församlingsmästare: Maria Viksten, Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling

Se också

sö 2.2 kl. 10.00 -11.00

Lappträsk kyrka

Högmässa Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa
sö 2.2 kl. 13.00 -14.00

Lovisa kyrka

Familjemässa Lovisa kyrka

Familjemässa. Öppning av Gemensamt Ansvarinsamlingen. Barnklangen medverkar.
sö 2.2 kl. 18.00 -19.00

Sarvsalö kapell

Högmässa Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa