Högmässa Lovisa kyrka

sö 5.7 kl. 13.00
Lovisa kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Femte söndagen efter pingst, Tema: Var barmhärtiga, Lovisa kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Nina Fogelberg, Församlingsmästare: Jari Bergström, Psalmer: 506, 705, 716, 476, 892, 885, 485, Kollekt: Verksamheten i Agricola svenska församling genom testamentsfonden


Arrangör

Agricola svenska forsamling