Strömmad högmässa Lappträsk kyrka

sö 19.7 kl. 10.00
Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa

Helgdag: 7. söndagen efter pingst, Tema: Kärlekens lag, Lappträsks kyrka, Liturg: Martin Jakobsson, Predikant: Martin Jakobsson, Kantor: Fogelberg Nina, Nina Fogelberg, Församlingsmästare: Marja Turpeinen, Psalmer: 457 705 716 458 191 534:7-8, Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling