Högmässa Lovisa kyrka

sö 2.8 kl. 13.00
Lovisa kyrka

Vi firar högmässa

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst, Tema: Sanning och sken, Lovisa kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 543, 167, 825, Kollekt: Gideoniterna i Finland RA/2019/433
För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt på swahili i Tanzania. Gideoniterna i Finland r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling