Högmässa Sarvsalö kapell

sö 2.8 kl. 18.00
Sarvsalö kapell

Vi firar högmässa

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst, Tema: Sanning och sken, Sarvsalö kapell, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Psalmer: 924, 704; 715; Laudamuspsalm från formuläret "Gud vår Gud", Dagen psalm: 167; Lovpsalm: 825, Kollekt: Gideoniterna i Finland RA/2019/433
För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt på swahili i Tanzania. Gideoniterna i Finland r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling