Högmässa Pernå kyrka

sö 9.8 kl. 13.00
Pernå kyrka

Vi firar högmässa

Helgdag: Tionde söndagen efter pingst, Tema: Trofast förvaltning av Guds gåvor, Pernå kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Församlingsmästare: Christer Viksten, Psalmer: 703, 715, Laudamus från formuläret, 172, 873, Lovpsalm, 537, Kollekt: För diakonin i Agricola svenska församling genom diakonifonden


Arrangör

Agricola svenska forsamling