Högmässa Lappträsk kyrka

sö 13.9 kl. 10.00 - 11.00
Lappträsk kyrka

Vi firar högmässa.

Helgdag: Femtonde söndagen efter pingst, Tema: Tacksamhet, Lappträsks kyrka, Liturg: Jakobsson Martin, Predikant: Jakobsson Martin, Kantor: Mäkivirta Merja, Församlingsmästare: Viksten Christer, Psalmer: 286:1 705 716 468 803 303:3-4, Kollekt: Student och skolungdomsmissionen RA/2019/1143
Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f., (Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors, FI36 8000 1701 2961 14, referens nummer 9140)


Arrangör

Agricola svenska forsamling