Högmässa Lovisa kyrka

sö 11.10 kl. 13.00 - 14.00
Lovisa kyrka

Vi firar mässa.

Helgdag: Nittonde söndagen efter pingst, Tema: Det dubbla kärleksbudet, Lovisa kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Jari Bergström, Psalmer: 160:1-2; 704; 715; 286:3; 479; 892; 226; 289:3-4, Kollekt: För utvecklandet av andaktsprogrammen i radio och tv. Kyrkans central för det svenska arbetet, (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling