Ligan i Haddom skolan för åk 3-6

ti 13.10 kl. 14.05

Verksamhet på annan plats

Anmälan avslutad

En eftermiddagsklubb för skolbarnen när skoldagen är slut.

Ligan är församlingens eftermiddags klubb som riktar sig till skolbarnen i klasserna 3-6. Klubben är tänkt för de barn som inte vill eller kan vistas ensamma hemma efter skolan. Barnet kan också delta fast det finns en vuxen hemma på eftermiddagen.
Under eftermiddagen kan barnen göra läxor, pyssla, rita, leka, umgås med sina vänner. Ligan är kostnads fri. För att orka bör barnet ta med sitt egna mellanmål. Vi avslutar klubben med en andakt och utevistelse.

Anmälning via Agricola svenska församlingens hemsida. Max fem deltagare för att verksamheten skall börja.

Pga. Covid 19:
Kom inte sjuk till klubben. Kom ihåg god handhygien. Max 12 barn ryms med i verksamheten.


Arrangör

Agricola svenska forsamling