Strömmad gudstjänst i Andreaskapellet

sö 18.10 kl. 16.00 - 17.00
Andreaskapellet i Andersby

Vi firar gudstjänst, denna gudstjänst kommer även att strömmas.

Helgdag: Tjugonde söndagen efter pingst, Tema: Tro och otro, Andreaskapellet, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Camilla Wiksten-Rönnbacka, Församlingsmästare: Maria Viksten, Musikgrupp: Malena Jordas, sång, Psalmer: 382;707 ;716; formulärets gloria; 344; 917; 404; 396, Kollekt: För stöd för sommarläger i södra Finland och i Österbotten för vuxna med utvecklingsstörning, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f., (Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors, FI24 4055 5452 3514 01)

Länk till den strömmade gudstjänsten i Andreaskapellet


Arrangör

Agricola svenska forsamling