Alla helgons dag gudstjänst med parentation

lö 31.10 kl. 10.00
Lovisa kyrka

Vi minns de avlidna sedan Alla helgons dag 2019 och tänder ljus för de avlidna vilkas efternamn börjar på A-H.

Helgdag: Pyhäinpäivä / Alla helgons dag, Lovisa kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Jari Bergström, Musikgrupp: Giséla Gren-Nordström, sopran, Psalmer: 704; 715; 298, 391, 568:1-3,9, Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling