Alla helgons dag gudstjänst med parentation

lö 31.10 kl. 13.00 - lö 31.10 kl. 14.00
Lovisa kyrka

Vi minns de avlidna sedan Alla helgonsdag 2019 och tänder ljus för de avlidna vilkas efternamn börjar på J-Ö.

Helgdag: Alla helgons dag, Tema: De heligas gemenskap, Lovisa kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Jari Bergström, Musikgrupp: Elina Mieskolainen, violin, Psalmer: 704; 715; 298, 391, 568:1-3,9, Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Arrangör

Agricola svenska forsamling