Gudstjänst Lappträsk kyrka

sö 8.11 kl. 10.00 - sö 8.11 kl. 11.00
Lappträsk kyrka

Vi firar gudstjänst

Helgdag: Tjugotredje söndagen efter pingst, Tema: Förlåt varandra, Lappträsks kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Maria Viksten, Psalmer: 180: 1-3, 706, 716, 148, 471: 1,2,4; 461; 868, 816, Kollekt: För utvecklandet av omsorgsarbetet. Kyrkans central för det svenska arbetet, (Kyrkostyrelsen PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling