Strömmad gudstjänst: Första advent för alla åldrar i Lovisa kyrka

sö 29.11 kl. 13.00 - 14.00
Lovisa kyrka

På grund av restriktioner med högst 20 närvarande ryms inte flera på plats i kyrkan. Rekommenderar därför att ni deltar i gudstjänsten från soffan hemma.
Vi firar första advent med gudstjänst för alla åldrar.

Helgdag: Första söndagen i advent, Tema: Din konung kommer i ödmjukhet, Lovisa kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Merja Mäkivirta, Vera Tollander, Församlingsmästare: Christer Viksten, Musikgrupp: Lovisakören, Psalmer: 4:1-3; 714; 715; 53:4; 2:2,4,6-7; 1; 847; 9, Kollekt: Finska Missionssällskapet RA/2020/3 - för Åland ÅLR 2019/6111

Länk till den strömmade gudstjänsten i Lovisa kyrka


Arrangör

Agricola svenska forsamling