Gudstjänst på nätet

on 6.1 kl. 12.15
Verksamhet på annan plats

Vi firar gudstjänst på nätet. Gudstjänsten sänds från Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå domkyrka.

Helgdag: Trettondagen (Epifania), Tema: Jesus, världens ljus, Verksamhet på annan plats, Kollekt: För församlingsarbete i olika länder, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)


Arrangör

Agricola svenska forsamling