Televiserad gudstjänst Pernå kyrka

sö 7.2 kl. 10.00
Pernå kyrka

Televiserad högmässa från Pernå kyrka. Öppning av Gemensamt Ansvar insamlingen.

Helgdag: Kyndelsmässodagen, Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet, Pernå kyrka, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Hällström af, Kantor: Merja Mäkivirta, Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Assistent: Linda Haapalainen, Rea Skog, Musikgrupp: Elina Mieskolainen och sångare, Psalmer: 862, 153, 53, 869, 877, Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst (Järvenpääntie 640, 04400 Jär-venpää, FI16 2089 1800 0067 75), Textläsare: Ia Törnqvist


Arrangör

Agricola svenska forsamling