Gudstjänst på nätet och Kyrkkaffe Live

sö 14.2 kl. 10.00

Lappträsk kyrka

Vi firar gudstjänst på nätet från Lappträsk kyrka. Välkommen att delta på distans. Efteråt dricker vi kyrkkaffe tillsammans. Vi diskuterar under kyrkkaffet kring Vänskap.

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi), Tema: Guds kärleks offerväg, Lappträsks kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Merja Mäkivirta, Församlingsmästare: Christer Viksten, Assistent: Dan Krogars, Fredrik Geisor, Jennifer Smeds, Psalmer: 59,707, 716, 870, 480:1-3,261:1-4, 904, 816, Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling