Gudstjänst på nätet

sö 28.2 kl. 13.00 - 14.00
Lovisa kyrka

Vi firar gudstjänst på nätet. Vi deltar på distans i gudstjänsten från Lovisa kyrka. Efteråt dricker vi kyrkkaffe tillsammans. Vi diskuterar Fastan under kyrkkaffet. Delta via Facebook Live

Helgdag: Andra söndagen i fastan (Reminiscere), Tema: Bön och tro, Lovisa kyrka, Liturg: Minna Silfvergrén, Predikant: Minna Silfvergrén, Kantor: Aitokari Mia, Assistent: Jennifer Smeds, Psalmer: 173:1,4; 356; 334; 192., Kollekt: För att stöda och inspirera frivilliga och förtroendevalda i i församlingarna i Borgå stift, Församlingsförbundet r.f., (Tölötorggatan 2 B, 00260 Helsing-fors, FI27 4055 2520 0002 19)


Arrangör

Agricola svenska forsamling