Gudstjänst på nätet

sö 7.3 kl. 13.00
Lovisa kyrka

Vi sänder gudstjänst på nätet från Lovisa kyrka.

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi), Tema: Jesus segrar över ondskans makter, Lovisa kyrka, Liturg: Hällström af, Predikant: Hällström af, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Maria Viksten, Assistent: Jennifer Smeds, Kollekt: För avlöning av assistenter till handikappade konfirmander. Domkapitlet i Borgå stift (PB 30, 06101 Borgå, referenslista)


Arrangör

Agricola svenska forsamling